Išmintis beldžiasi į mūsų širdis - jusukalve.lt

Sveikatos priekyje širdis protinga. Norite būti sveikos, gražios, protingos? Bėgiokite! - jusukalve.lt

Turinys

  hipertenzija su ŽPV

  Nors iš pažiūros kiekvienas protingas žmogaus veiksmas atspindi jame įkūnyto Aukščiausiojo panašumo dalį, bet, kai asmuo jam suteikto mąstymo bei kitų gebėjimų dovanas perdėm savinasi, ilgainiui jo gyvenimo būdas tampa lemtinga parodija.

  Be abejo, ši išmintis ne tik ateina iš Dievo, bet jos viršūnė — Jis pats, nes tas, kas kasdien savo pamaldų dėmesingumą kreipia į Viešpatį, į visus gyvenimo reikalus bei darbus pradeda žiūrėti per svarbiausio egzistencinio rūpesčio prizmę.

  hipertenzija, kas yra 8 laipsnis

  Kai viskas, ką sveikatos priekyje širdis protinga regime, jaučiame, su kuo bendraujame, tampa mažiau svarbu už Neregimąjį, mumyse veikia malonė, nebeleidžianti grįžti prie žemiškųjų prieraišumų, temdančių transcendentinį Dievo grožį bei atimanti troškimą pirmiausia žavėtis Juo, o tik paskui tinkamais būdais ir Jo kūriniais… Žmonijos egzistencija paženklinta atradimais ir praradimais; piktojo puolimais ir antgamtiniais apsireiškimais; išmintingais sprendimais ir beprotiškais poelgiais.

  Prieš metų Rusijoje įvykusi Spalio revoliucija yra kaip viena didžiausių XX amžiaus katastrofų, nes nežabotu bolševikų smurtu ir ideologine prievarta grindžiama diktatūra pareikalavo milijonų gyvybių, ir jos padariniai dar iki šiol akivaizdžiai matomi dabartinės Kremliaus valdžios rafinuotai diktatoriškais būdais valdomoje bei prigimtines žmonių laisves ribojančioje visuomenėje.

  jėgos pratimų hipertenzija

  Buvęs beprotiškas bolševikų klikos siautėjimas — vienas klaikiausių pasaulio istorijoje antikristo veikimo per nelaiminguosius pavyzdžių, kai brutaliai naikinant kitus, neišvengiamai mirties kalavijas savaip atsigręžia prieš pačius smurtininkus plg.

  Mt 26, Savo gerovę kuriame patys, kai, matydami blogybes, ne dėl jų dejuojame, bet, Dievui ir Marijai laiminant, paklūstame Jo valiai, meldžiamės suvokdami, kad ne mes sustabdome karus, bet tiktai Dievas.

  Ko moterys dar nežino apie savo širdį? Aigustė Tavoraitė Vis dar tikite, kad didžiausias moterų priešas yra vėžys? Tačiau aiškiai įrodyta, kad širdies ir kraujagyslių ligos nėra išskirtinė vyrų mirtingumo priežastis.